Privatlivspolitik

Privatliv er vigtigt. Også for os.

Denne databeskyttelsespolitik gælder for indsamling og brug af personoplysninger for Crafted Furniture ApS.

Crafted Furniture ApS er dataansvarlig

Crafted Furniture ApS er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Crafted Furniture ApS kontaktoplysninger er:

 • Navn: Crafted Furniture ApS
 • CVR-nr: 44619962
 • Adresse: Bevtoftgade 1, 1736 København V
 • Tlf. nr: +45 25 70 23 98
 • Mail: Kontakt@craftedfurniture.dk

Du er altid velkommen til at kontakte Crafted Furniture ApS, hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger.

Personoplysninger Crafted Furniture ApS behandler

Crafted Furniture ApS behandler følgende oplysninger:

 • Navn, email, og tlf. nr. på kunder og samarbejdspartnere der kontakter os gennem vores kontaktformular på her
 • Oplysninger om adfærd på inventarpartner.dk
 • Personoplysninger som personen/kunden selv vælger at skriv i “Besked”-feltet i kontaktformularen på inventarpartner.dk/#contact

Crafted Furniture ApS bruger personoplysninger til:

Crafted Furniture ApS bruger personoplysninger til følgende:

 • Navn, email, og tlf. nr. på kunder og samarbejdspartnere bliver brugt til at kunne holde kontakt med kunder og samarbejdspartnere.
 • Navn og email på kunder og samarbejdspartnere der kontakter os gennem vores kontaktformular på craftedfurniture.dk/#contact, bliver brugt til at kunne komme i kontakt med kunden.

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

Når Crafted Furniture ApS behandler personoplysninger om dig, vil det typisk ske efter følgende behandlingsgrundlag:

 • Behandlingen sker på baggrund af et samtykke fra personen efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a eller art. 9, stk. 2, litra a, (det vil for eksempel være tilfældet ved brug af navn og e-mail til udsendelse af nyhedsbreve, registrering og analysering af interesser og adfærd hos en bruger af en hjemmeside)
 • Behandlingen er nødvendig for, at Crafted Furniture ApS kan forfølge en berettiget interesse, som vejer tungere end personens rettigheder og personlige interesserer efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, (det vil for eksempel være tilfældet ved brug af navn, adresse og e-mailadresse i kundeforhold)

Videregivelse af personoplysninger

Crafted Furniture ApS videregiver dine oplysninger, hvis det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig, du har givet samtykke til det, eller hvis virksomheden er forpligtet til det efter gældende lovgivning.

Dine personoplysninger stammer fra

Crafted Furniture ApS indsamler alle personoplysninger gennem formularen på https://craftedfurniture.dk/#contact.

Opbevaring af dine oplysninger

Crafted Furniture ApS opbevarer din personoplysninger, så længe det er nødvendigt for Crafted Furniture ApS at kunne behandle dine oplysninger, eller det følger af gældende lovgivning. Personoplysninger bliver slettet efter 5 antal år.

De oplysninger som Crafted Furniture ApS skal opbevare efter bogføringsloven, opbevares i løbende kalenderår plus 5 år.

Dine rettigheder

Når Crafted Furniture ApS behandler dine personoplysninger, har du følgende rettigheder (Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte virksomheden enten skriftligt eller telefonisk. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på datatilsynets hjemmeside [https://www.datatilsynet.dk/media/6565/registreredes-rettigheder.pdf]):

Ret til at trække dit samtykke tilbage

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte Crafted Furniture ApS telefonisk eller pr. e-mail eller brev til Crafted Furniture ApS adresse. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det ikke betydning for lovligheden af de behandlinger, som Inventar Partner Aps allerede har foretaget på baggrund af dit samtykke. Dog vil dine oplysninger blive slettet fra vores systemer.

Ret til at få indsigt i dine oplysninger

Du kan til enhver tid få indsigt i, hvilke oplysninger Crafted Furniture ApS behandler om dig, og hvordan dine oplysninger behandles.

Ret til at få berigtiget dine oplysninger

Du har ret til at få dine oplysninger rettet, hvis Crafted Furniture ApS har urigtige oplysninger om dig.

Ret til at få slettet dine oplysninger

I visse tilfælde kan du have ret til, at Crafted Furniture ApS sletter dine oplysninger inden det tidspunkt, hvor oplysningerne almindeligvis ville blive slettet.

Ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger

I visse tilfælde kan du have ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må Crafted Furniture ApS fremover kun behandle oplysningerne, bortset fra opbevaring, med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til at gøre indsigelse mod behandlingen

I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod Crafted Furniture ApS behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Dataportabilitet

I visse tilfælde har du ret til få flyttet dine Crafted Furniture ApS fra virksomheden til en anden dataansvarlig eller at få dem udleveret i et struktureret og maskinlæsbart format.

Klage til Datatilsynet

Du har mulighed for at klage over virksomhedens behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet på tlf. 33193200 eller e-mail: dt@datatilsynet.dk.